Лозенец на две морета

В ляво - Бяло море,  в дясно - черно.

0 коментара: