Драконите на НеВена

НеВена, която прави ангели от най-лон и тел, но и дракони от хартия.

Те са съвсем истински.
През повечето време се преструват на хартиени, но не могат да скрият блясъка в очите си.


0 коментара: