Църквата в Долен


Село Долен се намира в планински район, в Родопите, на 28 км източно от Гоце Делчев. То попада в историко-географската област Чеч.

Много други факти може да се намерят и прочетат за селото, но да влезеш в църквата му е един от онези моменти, в които просто притихваш и гледаш, вдишваш, усещаш колко много история и истории има на това място.0 коментара: